Brugerbetingelser for JUSTBUILD.dk

I forbindelse med oprettelse af en brugerprofil på JUSTBUILD.dk, accepterer brugeren nedenstående brugervilkår. Hvorfor du som bruger opfordres til at læse brugervilkårene igennem.

 

1. Forretningskoncept

1.1. JUSTBUILD.dk er en håndværkerportal, hvor brugeren har mulighed for at indhente uforpligtende tilbud fra de bedste lokale håndværkere.

1.2. Det er gratis for brugeren at oprette en profil på JUSTBUILD.dk.

1.3. Brugeren skal være fyldt 18 år for at kunne oprette en profil på JUSTBUILD.dk.

 

2. Persondata

2.1. JUSTBUILD.dk foretager registrering af brugerens navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse med det formål, at kunne formidle kontakten til håndværkeren. Når der indsamles personoplysninger via websitet sikres det, at det altid sker ved afgivelse af brugerens udtrykkelige samtykke, således at brugeren er informeret om, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Personlige oplysninger vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjemand.

2.2. JUSTBUILD.dk opbevarer alene kodeord tilknyttet brugerprofilen krypteret.

2.3. Ved oprettelsen af en brugerprofil accepterer brugeren at modtage nyhedsbreve samt andre oplysninger som JUSTBUILD.dk vurderer kan have brugerens interesse. Afmelding af nyhedsbrev kan ske til JUSTBUILD.dk.

 

3. Cookies

3.1. På JUSTBUILD.dk anvendes cookies med henblik på at forbedre brugeroplevelsen og indsamle statistik. De cookies brugeren modtager fra vores website, kan til enhver tid slettes fra brugerens browser.

 

4. Logstatistik
4.1 Vi bruger en logstatistik på JUSTBUILD.dk hvilket medfører, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende websitet får. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere JUSTBUILD.dk.

 

5. Ansvar

5.1. JUSTBUILD.dk optræder alene som formidler mellem brugere og håndværkere. JUSTBUILD.dk er ikke part i en eventuel aftale mellem disse brugere og håndværkere.

5.2. JUSTBUILD.dk er som formidler ikke ansvarlig for fejl og mangler ved udførelsen af en opgave. Erstatningskrav for fejl og mangler skal rettes direkte mod den pågældende håndværker eller det firma, der har udført arbejdet.

5.3. JUSTBUILD.dk indestår ikke for, at den håndværker eller det firma, der er antaget til at udføre en opgave for brugeren, stiller garanti for det udførte arbejde eller er omfattet af en garantiordning, der dækker eventuelle fejl og mangler. JUSTBUILD.dk indestår endvidere ikke for kvaliteten, lovligheden eller sikkerheden af det det udførte arbejde.

5.4. Såfremt portalen indeholder links til hjemmesider tilhørende tredjemand, kan JUSTBUILD.dk ikke gøres ansvarlig for indholdet på sådanne hjemmesider.

 

6. Rettigheder til materialet på portalen
6.1. Alt materiale, inklusive varemærker og logoer på portalen, tilhører enten JUSTBUILD.dk eller JUSTBUILD.dk’s samarbejdspartnere. Dette gælder også eventuelle indlæg fra brugere. Materialet er således beskyttet efter ophavsretsloven eller anden lovgivning. Materialet må ikke kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives uden forudgående skriftlig tilladelse fra JUSTBUILD.dk.

 

7. Kontrol

7.1. JUSTBUILD.dk foretager løbende kontrol af de håndværkere, som JUSTBUILD.dk samarbejder med, samt følger op på de enkelte byggesager. Dette sker med henblik på at sikre, at JUSTBUILD.dk’s generelle kvalitetskrav opfyldes, og at brugerne får udført de konkrete opgaver med bistand fra de bedst kvalificerede håndværkere.

 

8. Sletning, overdragelse og ændring

8.1. Brugeren kan på ethvert tidspunkt slette sin profil på JUSTBUILD.dk. JUSTBUILD.dk forbeholder sig retten til at slette eller deaktivere brugerens profil, herunder de oplysninger mv. brugeren har uploadet i tilfælde af inaktivitet på brugerprofilen eller ved tilsidesættelse af nærværende brugerbetingelser.

8.2. JUSTBUILD.dk forbeholder sig retten til at ændre brugerbetingelserne. Eventuelle ændringer vil blive annonceret på JUSTBUILD.dk og/eller sendes som besked direkte til brugeren. De til enhver tid gældende vilkår vil være tilgængelig på JUSTBUILD.dk.

8.3. Brugerens profil på JUSTBUILD.dk er personlig, og kan ikke overdrages til tredjemand uden JUSTBUILD.dk's samtykke.

 

9. Kontaktoplysninger

9.1. Henvendelse til JUSTBUILD.dk kan rettes til:


Let’s Build ApS & Let´sBuild Aps

Hunderup Ege 22

5230 Odense M

Tlf: 72207054

CVR.nr.: 35039406

Mail: support@justbuild.dk

 

10. Lovvalg og værneting

10.1. Enhver tvist der involverer JUSTBUILD.dk, som ikke kan løses i mindelighed, er underlagt dansk ret med byretten i Odense, Danmark, som første instans.